Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Dzisiaj jest: 21 11 2017 r.


WYDARZENIA

Tekst alternatywny

 

27 lutego 2014 roku zmarł
dr hab. Antoni Sobczak, prof. nadzw. UEP
bardzo zasłużony dla działalności wydawniczej Uczelni
wieloletni redaktor naczelny Wydawnictwa UEPProfesor Antoni Sobczak został powołany na to stanowisko jako młody adiunkt w 1978 roku. Przez 28 lat, łącząc kierowanie Wydawnictwem z pracą dydaktyczną i naukową, osiągał kolejne  stopnie kariery naukowej, aż do uzyskania w 1993 roku stopnia  doktora habilitowanego.

Dzięki Jego wizji i konsekwentnemu działaniu Wydawnictwo przekształciło się ze skromnej oficyny w wydawnictwo dorównujące najbardziej renomowanym instytucjom publikującym książki naukowe. W okresie piastowania przez Profesora stanowiska redaktora naczelnego, wzmocnionego dodatkowo funkcją sekretarza Komitetu Redakcyjnego, Wydawnictwo zostało laureatem wielu znaczących nagród przyznawanych publikacjom naukowym i dydaktycznym.

Wizja i konsekwentne działanie Profesora stały się też zaczynem integracji środowiska poznańskich wydawców szkół wyższych.

Cechująca Go osobowość, przymioty charakteru oraz wiedza i doświadczenie zawodowe sprawiły, że stał się z czasem znaczącą postacią wśród krajowych wydawców uczelnianych oraz autorytetem dla tych, których łączyło dążenie do podniesienia prestiżu i efektywności działania ich wydawnictw. W 1994 roku Profesor Antoni Sobczak został jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych i przez kolejne lata bardzo aktywnie działał na rzecz Stowarzyszenia, pełniąc odpowiedzialne funkcje w jego zarządzie – współtworzył i rozwijał ideę wspólnej reprezentacji środowiska.


Zapamiętamy Profesora jako przełożonego, który dbał o wysoki poziom wykonywanej pracy, a jednocześnie był dla nas zawsze Przyjacielem i Oparciem w trudnych sytuacjach.

Dziękujemy, Panie Profesorze!

 

UWAGA :  

Uwaga:  Prace, które mają być przedmiotem obrad Komitetu Redakcyjnego należy składać  w Wydawnictwie wraz z wymaganą dokumentacją w nieprzekraczalnym terminie do środy do godziny 13 przed wtorkiem poprzedzającym posiedzenie.

 

Wydawnictwo prezentuje swój dorobek edytorski co roku na następujących wystawach:

  • w marcu na Poznańskim Przeglądzie Książki Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM
  • w marcu na Wrocławskich Targach Książki Naukowej
  • w październiku na Poznańskich Dniach Książki Naukowej 
  • w listopadzie na Targach Książki w Krakowie i Targach Książki Ekonomicznej w Warszawie 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (dawniej Akademia Ekonomiczna) uczestniczyło we wszystkich wystawach zagranicznych organizowanych od 1997 r. przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. Dotychczasowe wystawy odbyły się w: Londynie, Paryżu, Lwowie, Rzymie, Wilnie, Sztokholmie, Pradze, Kijowie, Dniepropietrowsku, Sankt Petersburgu, Moskwie i Watykanie.
Podczas każdej z wystaw prezentowany był najnowszy dorobek edytorski Wydawnictwa. Eksponowane książki były przekazywane w darze bibliotekom uniwersyteckim lub polskim placówkom naukowym działającym na terenie państwa, w którym odbywała się wystawa.


KALENDARIUM

Podczas 19. edycji "POZNAŃSKICH DNI KSIĄŻKI nie tylko NAUKOWEJ" rozstrzygnięto konkurs o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki. W konkursie wyróżniono Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za publikację Podstawy zarządzania organizacjami autorstwa prof. dr. hab. Kazimierza Krzakiewicza, prof. zw. UEP, i prof. dr hab. Szymona Cyferta, prof. zw. UEP.

 

Jury Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki - o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełko w dniu 25.09.2008 roku w Poznaniu wręczyło nagrodę główną Wydawnictwu za pracę Witolda Abramowicza ,,Filtrowanie informacji".

 

Wydawnictwo otrzymało Nagrodę za Najlepszy Podręcznik Akademicki autorstwa Mieczysława Kędelskiego i Jana Paradysza pt. ,,Demografia". Uroczyste wręczenie nagrody i dyplomu odbyło się podczas 10. Targów Książki w Krakowie (19-22.10.2006 r.).

 

Podczas XI Wrocławskich Targów Książki Naukowej (16-19 marca 2005 r.) Wydawnictwo  otrzymało prestiżową nagrodę w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej. Nagrodzoną książką jest ,,Statystyka" pod red. Jana Paradysza, w opracowaniu redakcyjnym Anny Grześ (projekt okładki Maciej Kierzek). Wrocławski konkurs jest jednym z najważniejszych w kraju forum oceny edytorskiego dorobku wydawnictw związanych z książką naukową i akademicką.

 

Podczas 8. Targów Książki w Krakowie (20-24.10.2004 r.) Wydawnictwo  zostało uhonorowane prestiżową nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za najlepszy podręcznik akademicki w roku akademickim 2003-2004. Nagrodzoną książką jest ,,Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne" pod red. Mirosława Hamrola. Zalety podręcznika zostały również docenione przez jury Konkursu na Najlepszą Książkę Akademicką podczas XI Krajowych Targów Książki Akademickiej ATENA' 2004 w Warszawie, które odbyły się w dniach od 3 do 6 listopada 2004 r.

 

Na IX Krajowych Targów Książki Akademickiej ATENA'2002 Jury Konkursu na Najlepszą Książkę Akademicką przyznało wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu naszemu Wydawnictwu  za książkę autorstwa Jadwigi Abtowej, Krzysztofa Piaseckiego, Tadeusza Różańskiego, Zbigniewa Świtalskiego ,,Matematyka wspomagająca zarządzanie". Warto nadmienić, że Wydawnictwo bierze udział w KTKA ATENA od samego początku, tj. od 1993 r. Nasze publikacje były w tym czasie wielokrotnie wyróżniane (,,Rachunkowość finansowa" w 1996 r., ,,Chemia ogólna" w 1999 r.). W roku 2000 książka Emila Panka ,,Ekonomia matematyczna" została uhonorowana I Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w konkursie ,,Na najlepszą książkę akademicka wydaną przez wydawnictwo uczelniane".

 

Podczas VIII Wrocławskich Targów Książki Naukowej (20-23 marca 2002 r.) otrzymaliśmy prestiżową nagrodę za książkę autorstwa Jadwigi Abtowej, Krzysztofa Piaseckiego, Tadeusza Różańskiego, Zbigniewa Świtalskiego ,,Matematyka wspomagająca zarządzanie". Jury Konkursu na Najtrafniejszą Szatę Edytorską nagrodziło tę książkę w kategorii nauk ścisłych. Redaktorem technicznym tego dzieła jest Anna Grześ, a projektantem okładki Elżbieta Krygowska-Butlewska.

 

Książka Emila Panka ,,Ekonomia matematyczna", która ukazała się nakładem naszego  Wydawnictwa w 2000 r. została w roku 2001 wyróżniona Nagrodą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im.prof. Edwarda Lipińskiego. Podręcznik ten został uprzednio wyróżniony podczas VI Wrocławskich Targów Książki Naukowej, a w czasie Krajowych Targów Książki Akademickiej w Warszawie nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej i uznany za jeden z dwóch najlepszych podręczników wydanych w 2000 r.


Bornholm Modos.pl